0868861878

Dịch Vụ Kho Bãi

Với diện tích hơn 20.000 m nằm ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM, Công ty TNHH Hồng Quyên đã và đang đáp ứng nhu cầu lưu kho của khách hàng với dịch vụ cho thuê kho bãi, ký gửi hàng hóa. Hàng hóa được bảo hiểm an toàn, phòng cháy chữa cháy nên khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm khi gửi hàng tại kho hàng của chúng tôi.

Cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp như:

• Quản lý Xuất – Nhập hàng hóa.

• Kiểm kê hàng hóa lưu kho định kỳ.

• Phân phối hàng đến người mua sau cùng.

• Xếp dỡ hàng hóa ra vào kho.

• Đóng gói bao bì theo tiêu chuẩn của từng loại hàng.

• Quản lý hàng hóa & Báo cáo tồn kho.

• Thủ tục Hải quan xuất –nhập kho.

• Kiểm đếm hàng hóa

• Vận tải, giao nhận,…

Ngoài ra Công ty TNHH Hồng Quyên có thể đáp ứng nhu cầu kho bãi cho từng địa điểm mà khách hàng yêu cầu giúp tối ưu hóa quá trình lưu kho, vận chuyển cho Quý khách.